MARES studio/gallery, Gaštanová 8
811 04 Bratislava - Slovakia
tel.: +421 (0)905-114 118
e-mail: maresartstudio@maresart.sk, www.maresart.sk
Hotel B, 1992
komb. tech. na papieri, A1
Sediaca, 1992
komb. tech. na papieri, A3
Sediaca II, 1992
komb. tech. na papieri, A3
Akrobat, 1993
tempera, A1
Dotyk, 1990
olej na plátne, 70 x 70 cm
Homér, 1992
tempera, A2
Zátišie, 1993
tempera, A2
Paco de Lucia, 1994
komb. technika, 107 x 82 cm
Hlava muža, 1993
kresba rudkou, A1
Zátišie, 1992
kresba ceruzou, A0
Titus, 1992
kresba ceruzou, A2
Štúdie aktu, 1992
kresba ceruzou, A1
Štúdie rúk, 1992
komb. kresba, A3
Štúdia nôh, 1992
kresba rudkou, A4
Ráno na stavbe, 1984
tempera, A3
Melóny, 1984
tempera, A2
Portrét, 1983
tempera, A3