LADISLAV MAREŠ (*1970)

– slovenský výtvarník, maliar a grafik, pedagóg, hudobník

Svoj vzťah k svetu vždy reflektoval výtvarne a hudobne a jeho tvorivosť je typická otvorenosťou pre vizuálny, ale aj akustický komunikačný dialóg. V súlade so svojim tvrdením, že „dnešnou úlohou umenia, je byť svetlom s dobrou správou“, vníma svoje správy (vlastnú tvorbu) ako výsledky pozorovaní prienikov a vzťahov konzumných tendencii doby a oslobodzujúceho, nadosobného rozmeru bytia. Ešte pred absolvovaním Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, sa nechal prenikať a niesť západnou a východnou spiritualitou. Svoj vzťah k vertikálnej dimenzii života formuluje nasledovne: „Neexistuje, ale je“ (D.Bonhoeffer). Nechtiac sa tým približuje k ešte paradoxnejšiemu výroku:„Boh, ktorý nie je, ale Je“. Jeho radostný spirituálny zážitok v polovici 90. rokov, ho posúva do nových období, do formovaní nového videnia sveta, spôsobov tvorby, čo sa odráža najmä na farebnosti a motívoch obrazov zo sveta hudobnej a výtvarnej synestézie, či v námetoch čerpajúcich z prostredia konzumnej spoločnosti, vrátane popkultúry a jej foriem, ako sú komix, graffiti, streetart, manga… atď.. Aj keď je jeho bytostne domovským médiom maľba, súčasťou jeho výtvarných metód je využívanie výrazových prostriedkov a jazyka iných médií. Výsledkom experimentovania býva vždy svieži, maliarsky záznam pohybu a rytmu doby, vyznačujúci sa prvkami súčasnej vizuálnej kultúry. Jedným z jeho životných záujmov je sprostredkovať obsahy výtvarnej tvorby laickej verejnosti prostredníctvom kultúrnych podujatí, tvorivo-relaxačných kurzov/ workshopov, ktoré sú aj o nachádzaní vlastnej identity (novej slobody) v kontakte s umením. Aj napriek kritickému odstupu od dnešných motivujúcich a hnacích síl sveta (ktoré predstavujú hlavne zištné motívy, osobná prestíž či túžby po ocenení), usporiadal a zúčastnil sa mnohých, nielen domácich prezentácii. Oblasti jeho tvorivých aktivít sú: maľba, grafický design, kresba, grafika, ilustrácia, foto, video a hudba.

Viac o autorovi, štúdium, individuálne a skupinové výstavy, aktuality:

Štúdium:

1996 – 98 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, (Multimediálny ateliér KR.E.S.BA, prof. Popovič)
1993 – 96 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, (Ateliér klasickej maľby, prof. Berger)
1988 – 93 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, (výtvarná výchova, slovenský jazyk, pedagogika)
1988 – 92 Ľudové konzervatórium v Bratislave (Hudobný odbor, klasická gitara, prof. Blaho)
1984 – 88 Stredná priemyselná škola grafická v Bratislave
1977 – 83 Základná umelecká škola v Bratislave (V. Luknár, Dobiáš, Rusková)

 
Skupinové výstavy:

2023- 30 rokov SVS (Galéria Silencium, Paneurópska vysoká škola, Bratislava)
2022- Otvorený priestor II (Bratislavský hrad- Výstavný priestor)
2022- Otvorený priestor I (Ružinovská Galéria- Cultus, Bratislava)
2021- Sebareflexie (Galéria slovenského rozhlasu, Bratislava)
2015- Stretnutie (Členská výstava spolku výtvarníkov slovenska, Galéria Slovenského rozhlasu)
2008- Metamorfózy malby (Oravská galéria, Dolný kubín)
2007- Výtvarné paralely VII. (Umbertide perugia, Taliansko)
2006- Stretnutie generácii III., (Výstavná sieň slovenského rozhlasu, Bratislava)
2005- Farebné k/roky- (S účastníkmi kurzov Re- Kreativ, Dom kultúry Kramáre, Bratislava)
2004- Seid ein gespräch (Dialog for Burgenland, rakúsko)
2006- Výtvarné paralely VI. (Výstava mladých, Pálfyho palác, Bratislava)
2004- Stretnutie generácii (Pri práležitosti založenia spolku Výtvarníkov Slovenska, Galéria UBS Bratislava)
2003- Paralelle Figurative V. (Palazo delle podesta, Taliansko)
2003- Paralelle Figurative V. (Arzoni del palazzo dei Consoli, Gubbio,Taliansko)
2003- Výtvarné paralely V. (Galléria SK rozhlasu, Bratislava)
2003- Výtvarné paralely IV. (Výstava mladých- priestory UBS, Bratislava)
2002- Slnovrat (Výstava spolku výtvarníkov Slovenska, priestory UBS)
2000- Umelci deťom (Charitatívna aukcia výtvarných diel, Galéria Grémium- Gorkého ul., Bratislava)

 
Samostatné výstavy:

2021- Planéta M, (Ružinovská galéria v Bratislava,, kurátor M.Horváthová)
2004- Ladislav Mareš, Galéria Pannonia, Wulkapodersdorf, Eisenstadt, Rakúsko
2000- Zero Point (kurátor Stanislav Kollárik, InternetGallery, laurinská ul., Bratislava)
2000- Pejtinx (Galéria marat Art, Panská ul., Bratislava)
2000- Vyjasnievanie (Bratislavský hrad, kurátor M.Paukov)
2000- Beauty salon artemis (Palisády, Bratislava)