MARES studio/gallery, Gaštanová 8
811 04 Bratislava - Slovakia
tel.: +421 (0)905-114 118
e-mail: maresartstudio@maresart.sk, www.maresart.sk
Ladislav Mareš (*1970)
- slovenský výtvarník, maliar a grafik, pedagóg, hudobník

Svoj vzťah k svetu vždy reflektoval výtvarne a hudobne a jeho tvorivosť je typická otvorenosťou pre vizuálny, ale aj akustický komunikačný dialóg. V súlade so svojim tvrdením, že „dnešnou úlohou umenia, je byť svetlom s dobrou správou“, vníma svoje správy (vlastnú tvorbu) ako výsledky pozorovaní prienikov a vzťahov konzumných tendencii doby a oslobodzujúceho, nadosobného rozmeru bytia. Ešte pred absolvovaním Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, sa nechal prenikať a niesť západnou a východnou spiritualitou. Svoj vzťah k vertikálnej dimenzii života formuluje nasledovne: „Neexistuje, ale je“ (D.Bonhoeffer). Nechtiac sa tým približuje k ešte paradoxnejšiemu výroku: „Boh, ktorý nie je, ale Je“. Jeho radostný spirituálny zážitok v polovici 90. rokov, ho posúva do nových období, do formovaní nového videnia sveta, spôsobov tvorby, čo sa odráža najmä na farebnosti a motívoch obrazov zo sveta hudobnej a výtvarnej synestézie, či v námetoch čerpajúcich z prostredia konzumnej spoločnosti, vrátane popkultúry a jej foriem, ako sú komix, graffiti, streetart, manga... atď.. Aj keď je jeho bytostne domovským médiom maľba, súčasťou jeho výtvarných metód je využívanie výrazových prostriedkov a jazyka iných médií. Výsledkom experimentovania býva vždy svieži, maliarsky záznam pohybu a rytmu doby, vyznačujúci sa prvkami súčasnej vizuálnej kultúry. Jedným z jeho životných záujmov je sprostredkovať obsahy výtvarnej tvorby laickej verejnosti prostredníctvom kultúrnych podujatí, tvorivo-relaxačných kurzov/ workshopov, ktoré sú aj o nachádzaní vlastnej identity (novej slobody) v kontakte s umením. Aj napriek kritickému odstupu od dnešných motivujúcich a hnacích síl sveta (ktoré predstavujú hlavne zištné motívy, osobná prestíž či túžby po ocenení), usporiadal a zúčastnil sa mnohých, nielen domácich prezentácii. Oblasti jeho tvorivých aktivít sú: maľba, grafický design, kresba, grafika, ilustrácia, foto, video a hudba.

Viac o autorovi, štúdium, individuálne a skupinové výstavy, aktuality:

Štúdium:
1996 - 98 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, (Multimediálny ateliér KR.E.S.BA, prof. Popovič)
1993 - 96 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, (Ateliér klasickej maľby, prof. Berger)
1988 - 93 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, (výtvarná výchova, slovenský jazyk, pedagogika)
1988 - 92 Ľudové konzervatórium v Bratislave (Hudobný odbor, klasická gitara, prof. Blaho)
1984 - 88 Stredná priemyselná škola grafická v Bratislave
1977 - 83 Základná umelecká škola v Bratislave (V. Luknár, Dobiáš, Rusková)

Samostatné výstavy:

Skupinové výstavy:


Vyjasnievanie s Mango Molas
Bratislavský hrad, 2000